Köszöntünk minden kedves látogatót iskolánk honlapján!

Társadalomtudományi munkaközösség

 • Vezetője:Birkás Mónika
Feladataink:
 • tehetséggondozás: szaktárgyi versenyek szervezése, érdekes órai feladatok, gyűjtőmunkák, kiselőadások készítése az érdeklődő tanulók számára,
 • felzárkóztatás: a nehezebben tanuló gyermekek részére korrepetálásokat indítottunk,
 • felkészítés a központi írásbeli felvételikre: 8. évfolyamon előkészítőket tartottunk az I. félévben, ezt a 7. osztályosok számára folytatjuk a II. félévben,
 • szebb, pontosabb nyelvhasználatra ösztönözzük tanulóinkat a tanórákon kívül is,
 • igényesebb taneszköz használatra kívánjuk nevelni gyermekeinket: füzetvezetésüket félévente osztályozzuk,
 • szóbeli feleletek előtérbe helyezése: az értelmes, összefüggő beszéden túl a rendszeres tanulást is el szeretnénk érni nebulóinknál (ne csak az írásbeli házi feladatok elkészítésére redukálódjon a tanulás),
 • egységes követelményrendszer: első munkaközösségi értekezletünkön megbeszéltük a témazáró dolgozatok számát és témáját, a kötelező olvasmányokat, a kívülről megtanulandó verseket, az első felmérők megírásának időpontját és értékelését,
 • hazaszeretetre, múltunk megbecsülésére neveljük tanulóinkat: jeles eredményeink előtt megemlékezéseken és ünnepségeken tisztelgünk,
 • segítjük az 5. osztályosok beilleszkedését a felsőbb tagozaton: új tantárgyat és tanárokat kell megismerniük, hozzá kell szokniuk az állandó vándorláshoz,
 • differenciáltan értékeljük (lehetőség szerint) a tanulók munkáját: elismerni és ösztönözni is szeretnénk az igyekvő gyermekeket.