Köszöntünk minden kedves látogatót iskolánk honlapján!

Osztályfőnöki munkaközösség

  • Vezetője:Dankóné Juhász Zsuzsanna

"Az ember két dolgot szerethet a tanári pályán: a diákjait és a szaktárgyait. Ha e kettő megvan, nem kell különbet kívánni."

(Kunfalvi Rezső)

Az osztályfőnöki szerep nem korlátozódik az osztályfőnöki óra megtartására.
Az osztályfőnöki munka ennél sokkal többet jelent.
Az osztályfőnök az, aki az osztályba járó gyerekek igényeit, szüleik elképzeléseit és társadalmi elvárásokat egyaránt tapasztalja, s próbálja a gyerek személyiségfejlődésének szolgálatába állítani. Maga az osztályfőnöki óra olyan helyszín, ahol lehetséges a pedagógus és a gyerekek közvetlen találkozása, s nemcsak egy-két személy, hanem az egész osztályközösség együttes formálására, nevelésére nyílik lehetőség direkt és indirekt nevelési módszerekkel egyaránt, figyelembe véve a kompetencia alapú oktatás szempontjait. Az osztályfőnöki órák keretén belül is érvényesül a kommunikáció képesség, logikus gondolkodás, problémamegoldó képesség gyakorlása.

Nevelési célok, kiemelt feladatok:

Az egészséges életmódra nevelés, a helyes életvezetés, életmód kialakításának segítése.
A társadalmi, gazdasági veszélyekre felkészíteni tanulóinkat, hogy családfenntartó felnőtt emberként ne ismeretlen, kilátástalan helyzetekkel találkozzanak.
A hátrányos helyzetű, nehéz sorsú, lelkileg sérült diákok tapintatos segítése.
A másság, a kisebbség, a fogyatékkal élők elfogadtatása, a tanulók empátiakészségének fejlesztése.
A környezetvédelem, közvetlen és tágabb környezetünk rendben és tisztán tartása (szelektív hulladékgyűjtés, környezetvédelmi napok, városi rendezvények).
A tanulók viselkedés- és beszédkultúrájának fejlesztése.
A szülők értesítése (gyenge tanulmányi eredmény, igazolatlan mulasztás, súlyos fegyelmi vétség esetén) - levélben, telefonon, személyes kapcsolatteremtés.

A tanéveket karácsonyi rendezvényekkel, Családi nappal, vetélkedőkkel, kirándulásokkal, színház- és múzeumlátogatásokkal tesszük színesebbé.

Családi nap - 2009