Köszöntünk minden kedves látogatót iskolánk honlapján!

Alsó tagozat, 1-2. évfolyam munkaközössége

  • Vezetője: Szmereka Viktória

Alsó tagozat, 3-4. évfolyam munkaközössége

  • Vezetője: Hodován Józsefné

Iskolánk alsó tagozata 16 tanulócsoporttal működik. 16 osztály iskolaotthonos rendszerben két tanító nénivel tanul.

Kiemelt nevelési-oktatási feladataink:

- Legfontosabb oktatási feladatunk a tanulói kompetenciák tudatos fejlesztése. Fontos, hogy diákjaink jól motiváltak legyenek, több örömük legyen a tanulásban.

- Tehetséggondozás érdekében differenciált képességfejlesztést, korrepetálást, felzárkóztató foglalkozásokat tartunk.

- Kulturális értékeink megismerésére, megszerettetésére bábszínházi, színházi, múzeumi programokat szervezünk.

- A tanulóink munkafegyelmének erősítése érdekében a következetes számonkérés és értékelés.

- Az iskolai fegyelem további erősítése.

Ezek mellett nagy gondot fordítunk az első osztályosok iskolába szoktatására. Második éve szervezünk havi egy alkalommal "Iskolába hívogató" ingyenes foglalkozásokat a nagycsoportosok számára.

Tanulási módszerek

Változatos tanulásirányítási technikák alkalmazásával, digitális tananyagok használatával tesszük változatosabbá a tananyag elsajátítását.

A tanórák szervezésében, a tananyag feldolgozásában nagy teret engedünk az új módszereknek. A kooperatív tanulási módszerek segítenek az önbizalom megszerzésében, a társakkal végzett közös munka segít az önkifejezésben és a felelősségvállalás minden téren erősödik.

A projekt pedagógia teret ad egy téma különböző szempontok szerinti feldolgozására. Ez a módszer minden gyerek számára lehetőséget ad, hogy észrevétlenül sajátítsa el az ismereteket. A TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0006 elnyert uniós pályázat segítségével lehetőség nyílt az iskolában tanító pedagógusok számára, hogy ezeket a módszereket elsajátítsák és használják.

3-4. évfolyamon a kompetenciák fejlesztésében igyekszünk a tanulókat jó alapokkal ellátni ahhoz, hogy a felső tagozat megkezdése ne jelentsen törést számukra.

4. évfolyam részt vesz májusban az országos kompetenciamérésen. Az OKÉV felmérést kiértékeljük, így megtudjuk, mik erősségeink és hol vannak még hiányosságaink.

Projektjeink:

Második éve a farsang köré több hetet felölelő különleges programot szerveztünk.

- 2009-ben a reneszánsz jegyében alkottunk több héten keresztül. Programjában: piaci forgatag, reneszánsz játékok, ételek, ruhák készítése szerepelt. A projekt zárásának eseményei Mátyás király udvarában játszódtak, melyet egy kerettörténet foglalt magába.

- 2010-ben "Játék" projekt zajlott. Több tantárgyat bevonva, csoportos és egyéni munkával régi és modern játékokat készítettünk és tanulunk. A projekt lezárásaként "játék napot" tartottunk, ahol délelőtt évfolyam szinten a kicsik által készített játékokkal játszhattak, a tanult játékokat társaiknak megtaníthatták. Délután fergeteges cirkuszi produkciót varázsoltak a gyerekek a "porondra", melyet a szülők is megtekinthettek. Ezen a napon lehetett látni az elkészült játékokból készített kiállítást.

Ezekkel a projektekkel is azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, szívesen és eredményesen végezzék feladataikat, dolgozzanak együtt, valamint a szülők is betekintést nyerjenek tagozatunk munkájába.

Idegen nyelv oktatása:

Egyre nagyobb az igény az idegen nyelvek tanulására, ezért iskolánk szeretne az elvárásoknak mindjobban megfelelni.

1. osztálytól heti 2 órában angol, német nyelvet vagy matematika-magyart választhatnak tanítványaink. 4. évfolyamon heti 3 órában tanulnak idegen nyelvet.

A negyedik évfolyam végén felmérést készítenek, amely alapján, a jó eredményt elérő gyerekek 5. osztályban angol vagy német tagozaton folytathatják idegen nyelvi tanulmányaikat heti 5 órában. 8. évfolyamon Junior nyelvvizsgát tehetnek a tanulók. Eredményük 90-100% között van évek óta.

Választható nyelv lehetne még a francia, olasz és az orosz.

Tehetséggondozás:

A tehetséges tanulók szakkörökön, házi és országos levelező versenyeken, valamint több megyei és országos versenyen mutathatják meg, mire képesek.

Szakköreink: matematika, magyar, dráma

Levelező versenyek:
- házi komplex
- országos Kisvakond, Teki-Totó, Suli-Hód levelező verseny

Fejlesztés:

Hatékony segítséget kapunk a Pedagógiai Szakszolgálattól. Az év elején kiszűrt tanulók a tanórai differenciálás és a rendszeres korrepetálás mellett, heti két óra fejlesztésen vesznek részt. Szükség szerint logopédus és pszichológus is foglalkozik a rászoruló gyerekekkel. A fejlesztő pedagógusok folyamatosan informálják a tanítókat és szülőket a változásukról, fejlődésükről.

Felmérések:

Félévkor egységes felmérésekkel értékeltük az egyes évfolyamokat.

Az év végén kiemelten a 2. és 4. osztályokat fogjuk mérni, hogy az átvevő pedagógusok sokirányú információhoz jussanak a tanulókról: matematikából, nyelvtanból, olvasásból. Ezeket részletesen elemezve megkapják az osztályokat átvevő tanítók, valamint szaktanárok.

Értékelés:

Az alsó tagozaton második osztály félévéig szöveges értékelés folyik.

Az évközi teljesítményük, felméréseik eredményét százalékosan és szövegesen adjuk meg. A gyerekeket félévenként személyre szabottan, szövegesen értékeljük. Kiemelt figyelemmel kísérjük a tanulók egyéni, önmagukhoz mért fejlődését, mely a minősítésükben is megnyilvánul.

A negyedik év végén már osztályzatot kapnak a tanulók.

Iskolára hangoló

Minden tanévben megszervezzük az Iskolára hangoló foglalkozásokat februárban és márciusban.
A foglalkozásokról, tapasztalatokról olvashat itt.

A tanórákon kívül az alábbi szervezett foglalkozásokon továbbra is várjuk a gyerekeket: játékos gyermektorna, asztalitenisz, tollaslabda, labdarúgás, gyógytorna, túraszakkör. Ezek mellett, költségtérítés ellenében: társastánc, golf.

A Németh László Általános Iskola a gyerekeknek nemcsak a hatékony tanulás lehetőségét biztosítja, hanem a valódi közösségi, örömteli tevékenységek sorát.

Szüreti projekthét

Az alsó tagozatosok október első hetében szüret témában projekthetet tartottak.
Tantárgyakhoz kapcsolódóan dalokat, verseket, mondókákat tanultak a szőlőről, szüretről.
Különböző technikák felhasználásával szebbnél szebb dekorációkkal töltötték meg a tárlókat, folyosókat. Könyv és tablók készültek a különböző szőlőfajtákról, a szüreti munkálatokról, még a parafa dugó történetéről is.
A kiállításon a gyerekek megismerkedhettek a szüreten használatos eszközökkel, a szőlődarálót még ki is próbálhatták, megkóstolhatták a frissen facsart szőlőlevet.
A 4. osztályosok és szüleik által szervezett vitaminportán árusított finomságok egész héten odavonzották a gyerekeket, felnőtteket.
A hét lezárásaként egy jót "mulathattunk" a közös éneklésen, játékokon.
Reméljük mindenki jól érezte magát és közben sok érdekes és hasznos dolgot tanult.
Köszönjük a szervezők, a szülők munkáját és mindenkinek az aktív részvételt!
A szervezők nevében: Sikes Bernadett

További képek a galériában.(2013.10.01-04.)