Köszöntünk minden kedves látogatót iskolánk honlapján!

Hasznos információk Szülőknek

Tájékoztató a középiskolába való beiratkozásról - 8. évfolyam

3 napot meghaladó távollét szülői igazolása

Kedves Szülők!

A szülő nagyon indokolt esetben, egy tanévben összesen három napot – nem alkalmat – igazolhat.
Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napra az osztályfőnök,
3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat a Házirend szerint.

Az alábbi mintákat segítségként tettük fel a honlapra:
Kikérő minta(PDF) szülőknek.
Kikérő minta(WORD) szülőknek.

Köszönettel:
Bajkó Ildikó igazgató

2019.02.12.

Hit- és erkölcstan oktatás

Intézményünkben a 2019/2020-as tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezése, illetékes képviselőjének neve, címe:

 • Magyar Katolikus Egyház
 • Mészáros Csaba plébános, 2132 Göd, Bozóky Gyula tér 2.
 • Képviselő: Burger Katalin
 • Elérhetőség: katalinburger@gmail.com
 • Hit- és erkölcstan oktatók:
 • Burger Katalin és Törökné Abonyi Judit
 • Magyarországi Református Egyház
 • Sipos-Vizaknai Gergely lelkész, 2132 Göd, Lenkey út 7-9.
 • Képviselő: Sipos-Vizaknai Gergely
 • Elérhetőség: siposvg@gmail.com
 • Hit- és erkölcstan oktatók:
 • Sipos-Vizaknai Gabriella és Szabó Éva
 • Magyarországi Evangélikus Egyház
 • Chikan Katalin lelkész, 2120 Dunakeszi, Verseny út 22.
 • Képviselő: Chikán Katalin
 • Elérhetőség : kchikan@lutheran.hu
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • Barcs Ágnes
 • Váci Görögkatolikus Egyházközség
 • Bubrik Miklós görögkatolikus parókus, 2600 Vác, Március 15. tér 22. I/5.
 • Képviselő: Bubrik Miklós
 • Elérhetőség: bubrikmikatya@gmail.com
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • Bubrik Miklós
 • Hit Gyülekezete
 • Kiss István pásztor, 2120 Dunakeszi, Vasút utca 15.
 • Képviselő: Kiss István
 • Elérhetőség: ikiss48@gmail.com
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • Knap Jánosné Ilona
 • Zsidó Egyház
 • MAZSIHISZ Oktatási Osztály
 • Képviselő: MAZSIHISZ Oktatási Osztály Csillag Ferenc
 • Elérhetőség: oktatas@mazsihisz.hu
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • jelentkezők számától függ
 • Baptista Egyház
 • Képviselő: Meláth Attila baptista lelkipásztor
 • Elérhetőség: attilamelath@gmail.com
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • Meláth Attila baptista lelkipásztor
2019.03.26.

Kedves Szülők!

Első tanítási nap: 2017.09.01., péntek
2017.09.01. péntek 8 óra: Tanévnyitó ünnepség az iskola udvarán.
(Eső esetén a tantermekben.)

További hasznos információk:
Ünnepi öltözet iskolánkban: fehét blúz vagy ing, sötét szoknya vagy nadrág.
Alsó tagozaton 8-tól 15 óráig lesz tanítás.
(Szeptember 1-én - a szülő írásbeli kérésére - ebéd után hazavihetik a tanulókat.)
Felső tagozaton 1-3. óra: osztályfőnöki, 4-5. óra szaktárgyi órák.
Tanulószobát 13 órától 15 óráig tartunk.
Az első tanítási napon ügyelet lesz 15-től 16 óráig.
A szülők, tanulók a tankönyveket az osztályfőnöktől az első két tanítási órában vehetik át.
A 2017/2018. tanévben az 1-8. évfolyamokon valamennyi tanuló ingyen kapja meg a tankönyveit.(1265/2017. (V.29.))

Az első tanítási napra a gyerekek egy füzetet, írószert, tízórait hozzanak magukkal.

A Településellátó Szervezet tájékoztatója és nyomtatványai az iskolai étkezésről.
Kérjük a kedves Szülőket, hogy augusztusban rendezzék a szeptemberi étkezést átutalással vagy készpénzes befizetéssel a TESZ pénztárában. (2132 Göd, Duna u. 5.)

2017.08.29. kedd, 8 óra: Javítóvizsga

A külső és belső felújítási munkák ütemterv szerint haladnak,
köszönettel a Gödi Önkormányzatnak és a Dunakeszi Tankerületi Központnak!

Szeretettel várjuk kedves Tanítványainkat, Szüleiket és Nagyszüleiket a tanévnyitó ünnepségen!

Bajkó Ildikó igazgató

2017.07.21.

2017/2018-as tanév eszközlistája

2017.07.21.

A 2017/2018. tanévben választható tantárgyak, foglalkozások nyomtatványai

Az évfolyamok a leendő 2017/2018-as tanévre vonatkoznak:
Választható tantárgyak, foglalkozások az 1-3. évfolyamon
Választható tantárgyak, foglalkozások a 4. évfolyamon
Választható tantárgyak, foglalkozások az 5-8. évfolyamon
Nyilatkozat az etika/hit- és erkölcstan oktatásról (változás esetén)
Tanulószoba igénylőlap 5-8. évfolyamon
A nyomtatványokat a héten, kinyomtatva kapják meg a gyerekek.

2017.04.24.

Hit- és erkölcstan oktatás

Intézményünkben a 2017/2018-as tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezése, illetékes képviselőjének neve, címe:

 • Magyar Katolikus Egyház
 • Mészáros Csaba plébános, 2132 Göd, Bozóky Gyula tér 2.
 • Képviselő: Burger Katalin
 • Elérhetőség: katalinburger@gmail.com
 • Hit- és erkölcstan oktatók:
 • Burger Katalin és Törökné Abonyi Judit
 • Magyarországi Református Egyház
 • Sipos-Vizaknai Gergely lelkész, 2132 Göd, Lenkey út 7-9.
 • Képviselő: Sipos-Vizaknai Gergely
 • Elérhetőség: siposvg@gmail.com
 • Hit- és erkölcstan oktatók:
 • Sipos-Vizaknai Gabriella és Szabó Éva
 • Magyarországi Evangélikus Egyház
 • Chikan Katalin lelkész, 2120 Dunakeszi, Verseny út 22.
 • Képviselő: Chikán Katalin
 • Elérhetőség : kchikan@lutheran.hu
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • Chikan Katalin
 • Váci Görögkatolikus Egyházközség
 • Bubrik Miklós görögkatolikus parókus, 2600 Vác, Március 15. tér 22. I/5.
 • Képviselő: Bubrik Miklós
 • Elérhetőség: bubrikmikatya@gmail.com
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • Bubrik Miklós
 • Hit Gyülekezete
 • Kiss István pásztor, 2120 Dunakeszi, Vasút utca 15.
 • Képviselő: Kiss István
 • Elérhetőség: ikiss48@gmail.com
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • Knap Jánosné Ilona
 • Zsidó Egyház
 • MAZSIHISZ Oktatási Osztály
 • Képviselő: MAZSIHISZ Oktatási Osztály Csillag Ferenc
 • Elérhetőség: oktatas@mazsihisz.hu
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • jelentkezők számától függ
 • Baptista Egyház
 • Képviselő: Meláth Attila baptista lelkipásztor
 • Elérhetőség: attilamelath@gmail.com
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • Meláth Attila baptista lelkipásztor
2017.03.16.

Kedves Szülők!

Iskolánk az etika/hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről szóló tájékoztató délutánt 2017. március 10-én, pénteken tartja meg az egyházak képviselőivel.
16.00-kor az ebédlőben, az 1-7. évfolyamon érintett,
17.00-kor a diszteremben, a leendő 1. osztályos tanulók szüleit várjuk.

Az "Iskolába hívogató" 2017. 03.10-én 16.30-tól kezdődik, amelyen bemutatkoznak a leendő elsős tanító nénik is.
A következő "Iskolába hívogató" időpontja: 2017.03.24.
Szeretettel várjuk az érdeklődő Szülőket!

Köszönettel: Bajkó Ildikó igazgató

HÍD PROGRAM

Kik vehetnek részt a Köznevelési Hídprogramokban?

Azok a tanköteles korú tanulók, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de középfokú iskolába nem nyertek felvételt, tanulmányaikat a Híd I. programban folytathatják. Akik alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkeznek, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégeztek, azt a tanévet követően, amelyben tizenötödik életévüket betöltik, a Híd II. programban tanulhatnak tovább.

További információk a Tanulók/Pályaválasztás menüpontban

2016. május 20.

Hit- és erkölcstan oktatás

Intézményünkben a 2016/2017-es tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezése, illetékes képviselőjének neve, címe:

 • Magyar Katolikus Egyház
 • Mészáros Csaba plébános, 2132 Göd, Bozóky Gyula tér 2.
 • Hit- és erkölcstan oktatók:
 • Burger Katalin és Török Judit
 • Magyarországi Református Egyház
 • Sipos-Vizaknai Gergely lelkész, 2132 Göd, Lenkey út 7-9.
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • Sipos-Vizaknai Gabriella és Szabó Éva
 • Magyarországi Evangélikus Egyház
 • Chikan Katalin lelkész, 2120 Dunakeszi, Verseny út 22.
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • Chikan Katalin
 • Váci Görögkatolikus Egyházközség
 • Bubrik Miklós görögkatolikus parókus, 2600 Vác, Március 15. tér 22. I/5.
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • Bubrik Miklós
 • Hit Gyülekezete
 • Kiss István pásztor, 2120 Dunakeszi, Vasút utca 15.
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • Knap Jánosné
2016.03.30.

Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás

A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időtartamra az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

Időbeli hatálya: A biztosítás a nap 24 órájára érvényes.
Területi hatálya: A Föld valamennyi országa, nemzetközi vizek, nemzetközi légtér.
Igénybejelentés: A gondviselő jelentheti be az Allianz biztosítónál, a nyomtatványuk kitöltésével és az orvosi papírok csatolásával.
További információk, nyomtatványok a biztosító honlapján még nem elérhetőek.

Telefonos ügyfélszolgálatuk: 06-40-421-421, ahol munkatársaik munkanapokon 8.00 és 18.00 óra – csütörtökön 8.00 és 20.00 óra – között készséggel állnak rendelkezésükre.
Honlapjukon, e-mailen, kirendeltségeiken is tájékoztatást nyújtanak, biztosítják a nyomtatványokat.

Részlet a kormányrendeletből:

Biztosítási kockázat megnevezése Szolgáltatás mértéke
Baleseti halál 200 000 Ft biztosítási összeg
Csonttörés 3 000 Ft biztosítási összeg
Maradandó egészségkárosodás (rokkantság)
– amennyiben a rokkantság foka 1–9% 3 000 Ft
– amennyiben a rokkantság foka 10–29% 50 000 Ft
– amennyiben a rokkantság foka 30–100% 300 000 Ft biztosítási összegnek a rokkantság fokával megegyező százaléka
2016.03.16.

TISZTASZOFTVER PROGRAM

Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja, amellyel egyedülálló lehetőség nyílt meg a diákok és a szüleik előtt.

A Microsoft Digitális Oktatási Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját a következő linken: www.o365.educatio.hu

Az Office 365 Pro Plus csomag tartalmazza minden olyan alkalmazás – többek között a Word, az Excel, a PowerPoint vagy a Publisher – legfrissebb verzióját, amelyek tanulmányaik során támogatják a gyerekeket, magabiztos felhasználói tudást adnak, hosszú távon pedig a jövőbeni foglalkoztathatóságukra is hatást gyakorolnak.

A Tisztaszoftver Program célkitűzése a diákok támogatására és motiválására irányul egy olyan, legális szoftver használatával, amely megkönnyíti a mindennapi tanulást, az otthoni munkát és a közösen végzett feladatok ellátását, valamint megismerteti a diákokkal a jogtiszta szoftverhasználat előnyeit.

A jogtiszta szoftver ingyenes letöltéséhez nincs más teendő, mint regisztrálni az alábbi linken az oktatási azonosító megadásával: www.o365.educatio.hu

Forrás: http://www.tisztaszoftver.hu/

2015.01.10.

INFORMÁCIÓK

 • Tanszaki koncertek beosztása: időpontok
 • 1. Szülői hírlevél 2014. december 9. (Új menüpont: Hírlevél szülőknek)
 • 2015. január 10. szombat tanítási nap. Péntek B. hét szerint, 2. csengetési rend.
 • Frissítettük a tanév feladattervét: 2014.12.16-án. (Programok menüpont)
2014.12.16.

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

2014. november 21-én, pénteken tanítási nap lesz.
A tantestület erre a napra szervezett szakmai napját Dunakeszin 2015. februárjában fogják megszervezni.
Amint értesülünk a pontos időpontról, tájékoztatni fogjuk Önöket a tanítás nélküli nap dátumáról.

2014.10.21.

Versenyfelhívások menüpontba új információkat tettünk fel.

2014.10.30.

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulóink!

A pályaválasztással kapcsolatos információkat, felvételi feladatok elérhetőségét tettük fel a Tanulók/Pályaváasztás menüpontba.

2014.10.19.

DIÉTÁS ÉTKEZÉS

A 2015. január 1-től hatályba lépő miniszteri rendelet alapján a a nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani. Az igénylőlapot az orvosi igazolással legkésőbb október 10-ig adják le a titkárságon, hogy 10.15-ig el tudjuk juttatni az önkormányzathoz. Együttműködésüket előre is köszönjük!

Tájékoztató a diétás étkezés igényléséhez
Igénylőlap a diétás étkezéshez

2014.09.09.

INFORMÁCIÓK

A sportkörök időpontja megtalálható a Tanulók/Diáksportkör menüben (2014.09.11.)
Szünetek időpontja: Tanév rendje menüben (2014.09.19. Időpont változások!)
Szülői és fogadóórák időpontja: Programok menüben (2014.09.19. Időpont változások!)

Tájékoztató az ingyenes HPV elleni védőoltásról 1.
Tájékoztató az ingyenes HPV elleni védőoltásról 2.

Eszközlista az alsó tagozatra a 2014/2015. tanévre
Eszközlista a felső tagozatra a 2014/2015. tanévre

2014.09.01.

Hit- és erkölcstan oktatás

Intézményünkben a 2014/2015-ös tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezése, illetékes képviselőjének neve, címe:

 • Magyar Katolikus Egyház
 • Marton Zsolt plébános, 2132 Göd, Bozóky Gyula tér 2.
 • Hit- és erkölcstan oktatók:
 • Burger Katalin és Mészáros Dóra (1., 2., 5.,6. évfolyam)
 • Magyarországi Református Egyház
 • Sipos-Vizaknai Gergely lelkész, 2132 Göd, Lenkey út 7-9.
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • Sipos-Vizaknai Gabriella (1., 2., 5.,6. évfolyam)
 • Magyarországi Evangélikus Egyház
 • Chikan Katalin lelkész, 2120 Dunakeszi, Verseny út 22.
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • Chikan Katalin ( 2. és 6. évfolyam)
 • Váci Görögkatolikus Egyházközség
 • Bubrik Miklós görögkatolikus parókus, 2600 Vác, Március 15. tér 22. I/5.
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • Bubrik Miklós (1., 2., 5.,6. évfolyam)
 • Hit Gyülekezete
 • Kiss István pásztor, 2120 Dunakeszi, Vasút utca 15.
 • Hit- és erkölcstan oktató:
 • Knap Jánosné (1., 2., 5.,6. évfolyam)

A többi évfolyamon - a fent felsorolt hittan oktatóink - szeretettel várják tanulóinkat a hittan órákra.

Étkezési díjak

2014. január 1-től érvényes étkezési díjak.

Ingyenes tankönyvek

Kedves Szülők!

A 2014/2015-ös tanévben ingyenes tankönyvre jogosultak a leendő elsős és másodikos tanulók.
Továbbá ingyenes a tankönyv, azok a leendő 3-8. osztályos tanulók számára, akik a következő feltételek valamelyikének megfelelnek:
a) tartósan beteg,
b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él,
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

A tanulók az iskolai könyvtárból kapják a könyveket, egy tanévre kölcsönözve, ezért kérjük ügyeljenek a tankönyvek állapotára.

Minden év január 10-éig kell felmérnünk, hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján (ingyenes tankönyvek).

Kérjük, a kedves Szülőket, hogy január 10-ig adják le az igénylőlapot - igazolással együtt - az osztályfőnököknek.
Letölthető igénylőlap az ingyenes tankönyvhöz

Együttműködésüket előre is köszönjük!

2014.01.02.

Tájékoztatók

Hit és erkölcstan oktatnak a 2013/2014-es tanévben, a leendő első és ötödik osztályban a következő egyházak képviselői:

A leendő 2., 3., 4., 6. , 7., 8. osztályos tanulók továbbra is választhatják a katolikus, református, vagy evangélikus hittan órákat iskolánkban.

EBÉDBEFIZETÉS

Ebédet az előző nap 13 óráig lehet lemondani. Ha az ebédlemondás nem történt meg, akkor az ebédet saját ételhordóban el lehet vinni 11.00 és 12.00 óra között.

 • Átutalással, bankszámlaszám: 10700323-44107309-51100005
 • Átutalás esetén a megjegyzésben: NL.EB. Név, osztály
 • Minden hónap 2-tól 10-ig lehet az ebédet befizetni.
 • Pénztári órák készpénzes befizetés esetén: 7.30-tól 14.30-ig
 • A konyha telefonszáma: 06-27/345-048
Köszönettel: Imre Gáborné élelmezésvezető
2014.09.09.

Iskolánk rendőre: Tóth Richárd törzsőrmester

 • Telefonszáma: 20/242 6732
 • Fogadóórája: minden páratlan héten kedden: 16-18 óráig, a Gödi Rendőrőrsön
 • Fogadóórája az iskolánkban: 2014.11.18-án, 2015.03.24-én 16-18 óráig, a felsős tanáriban
 • E-mail címe: tothric(a)pest.police.hu
 • Fordulj hozzá bizalommal!

Iskolapszichológusok

Intézményünkben iskolapszichológusok dolgoznak, akik csoportos (hospitálás, személyiségfejlesztés, szociális készségek fejlesztése, önismeret, interaktív előadások…) és egyéni formában is foglalkoznak a gyerekekkel.

Amint egyéni konzultációra kerül sor gyermekével, arról minden esetben értesíteni fogjuk, valamint az adott iskolapszichológus felveszi Önnel a kapcsolatot.

Amennyiben szeretné felvenni a kapcsolatot az iskolapszichológusokkal, úgy azt megteheti az alábbi e-mail címek valamelyikén, illetve a titkársági telefonszámon (27/532-115) keresztül.

 • Buzsik Mária: buzsikmanyo(a)gmail.com
 • hétfő 11órától - 16 óráig és szülői fogadó óra 16 órától - 17 óráig
 • péntek 8 órától - 13 óráig
 • Káró Diána: karo.diana6(a)gmail.com
 • péntek 10 órától 16.30 óráig