Köszöntünk minden kedves látogatót iskolánk honlapján!

Információk leendő első osztályos tanulóink szüleinek

Kedves Szülők!

Ezen az oldalon szeretnénk segíteni Önöknek a beiratkozással kapcsolatos információkkal.

2019/2020. tanév beiratkozási információi

Szülői értekezlet

Kedves Szülők!

A leendő első osztályosok szülői értekezlete május 21-én lesz 17 órától az ebédlőben, 17:30-tól pedig az osztálytermekben.
Szeretettel várjuk leendő elsős tanulóinkat, szüleiket, nagyszüleiket 2019. május 11-én a Családi napon!

Köszönettel:
Bajkó Ildikó igazgató és Nyizsnyik Judit igazgatóhelyettes

2019.05.10.

2018/2019. tanév beiratkozási információi

2018.03.23-án, 16.30-kor mutatkoznak be a leendő elsős osztályok iskolaotthonos tanítói.

Körzethatárok a 2018/2019. tanévben

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévre vonatkozóan az alábbiak szerint határozta meg az iskolák felvételi körzetét, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.

Hirdetmény a körzethatárról
Körzethatárok: általános iskola
Körzethatárok: pedagógiai szakszolgálatok
Általános iskola felvételi körzetek és Pedagógiai szakszolgálatok ellátási körzetei

2018.03.01.

2017/2018. tanév beiratkozási információi

MEGHÍVÓ

Kedves Szülők!


Szeretettel várjuk a 2017/2018. tanévben elsős tanulók szüleit:
- 2017. május 15-én, hétfőn 17 órára az első szülői értekezletre.
17-17.30-ig az ebédlőben közös tájékoztató az igazgatóval, majd 17.30-tól az osztálytanítókkal.

Bajkó Ildikó igazgató

2017.05.03.

Körzethatárok a 2017/2018. tanévben

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak február utolsó napjáig kell tájékoztatni a települési önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt általános iskolai felvételi körzetekről.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala meghatározta az általános iskolák felvételi körzetét, és megküldte az intézmények fenntartója részére.

Hirdetmény a körzethatárról
Körzethatárok: általános iskola
Körzethatárok: pedagógiai szakszolgálatok

2017.02.28.

2016/2017. tanév beiratkozási információi

Leendő elsős tanítók bemutatása az iskola online újságjában: I-deák

Tájékoztató a beiratkozásról, elsős osztályfőnökök, nyilatkozatok

Tájékoztató a beiratkozásról, elsős osztályfőnökök
Nyilatkozat a kötelezően választható tantárgyakról, válaszható foglalkozásokról
Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról /3.sz. melléklet/
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodási helyről /2.sz. melléklet/
Nyilatkozat az erkölcstan/hit- és erkölcstan oktatásról

Beiratkozás időpontja:

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja ebben a tanévben:
2016.április 14-én, csütörtökön 8-19 óra között
2016.április 15-én, pénteken 8-18 óra között

A beiratkozásnál 3 lehetőség közül választhatnak:

  • 1. német nyelv heti 2 órában csoportbontásban
  • 2. angol nyelv heti 2 órában csoportbontásban
  • 3. magyar és matematika csoportbontásban heti 1-1 órában

Szintén lehetőségük van a választásra a beiratkozásnál, hogy gyermekük erkölcstan vagy hit- és erkölcstan tantárgyat tanuljon órarend szerint.

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy a Szülői Munkaközösségünk kérésére, a törvény figyelembevételével és az iskolában folyó magas színvonalú nevelő-oktató munka miatt az alsó tagozaton 16 óráig tartó oktatás folyik.

A 2016/2017-es tanévben 4 első osztály indítását tervezzük.


Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást. Felső tagozaton emelt óraszámú (heti 5 órás) idegen nyelv tanulására van lehetőség. Tanulóink Junior nyelvvizsgát tesznek, 80-100%-os eredménnyel és sikeresen felvételiznek kéttannyelvű iskolákba is.
A magyar-matematika csoportbontással lehetőség nyílik a differenciálásra, így minden tanuló fejlődése biztosított.
A csoportbontások miatt minden osztályban azonos lehetőségekhez (tehetséggondozás, differenciálás) jutnak a tanulók.

Leendő tanulóinknak lehetőségük van a művészeti iskolánkba való beiratkozásra is júniusban.
Biztosítjuk a délutáni művészeti foglalkozásokon való részvételt gyermekeinknek.

Kérdéseikre szívesen válaszolunk személyesen, e-mailben, vagy telefonon.

Várjuk szeretettel a bennünket választó, új elsős beiratkozókat!

Tisztelettel:

Bajkó Ildikó igazgató és Nyizsnyik Judit igazgatóhelyettes
2016.04.03.

Kedves Szülők!

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő - a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja ebben a tanévben:
2016.április 14-én, csütörtökön 8-19 óra között
2016.április 15-én, pénteken 8-18 óra között

Hirdetmény a beiratkozásról

Szeretettel várjuk leendő elsős tanulóinkat!
2016.03.10.


Iskolánk a Göd Városi Televízióban

2013/2014. tanév eseményei

2014/2015. tanév

(A riport 16.20-tól kezdődik)
Az oldalat folyamatosan frissítjük az új információkkal (pl. beiratkozás időpontja, körzethatárok,...)